PenSam Seniormøder i maj og juni 2023

Når du nærmer dig pensionsalderen, er det en rigtig god idé at få overblik over, hvilke muligheder du har.
Derfor inviterer PenSam alle, der fylder 59 år, til seniormøde. Alle på 59 år og derover er velkomne til at deltage.

Info om arrangementet

Tid: til
Sted: Online
Målgruppe: Alle på 59 år og derover er velkomne til at deltage.

Mødet varer ca. 1,5 time og foregår online. Din ægtefælle/samlever er også velkommen til at deltage.

På mødet får du information, tips og inspiration til at planlægge din pension. På mødet kommer vi bl.a. rundt om emnerne:

  • Hvor, hvornår og hvordan vil du leve seniorlivet
  • Muligheder i pensionsordningen
  • Efterløn
  • Tidlig pension
  • Folkepension
  • ATP og LD
  • Nedsparring i ejerbolig som en del af din pensionsøkonomi.

Der tages forbehold for ændringer.

Mødelederne vil være rådgivere fra PenSam Pension og PenSam Bank.

Som forberedelse til mødet, er det en god idé, hvis du inden mødet har været logget ind på pensionsinfo.dk, så du har et overblik over, hvad du har af pensioner.

 På PenSams hjemmeside kan du læse mere og tilmelde dig møderne i maj og juni.