Datoer for bestyrelsesmøder SOSU Sektoren 2022

Bestyrelsesmøder: 

Onsdag den 9. marts

Onsdag den 25. maj 

Onsdag dem 24. august 

Onsdag den 30. november 

Alle møderne starter kl. 15.30 og de afholdes i FOA Mariagerfjord.

 

Årsmøde:

Onsdag den 21. september 2022 kl. 17.30-21.30 i FOA Mariagerfjord.