Medlemsblad - FOA Lolland

Medlemsbladet Lille FOA-blad

Det lille FOA-blad erstattes med en elektronisk udgave.

1. nyhedsbrev fremsendes til alle medlemmer af afdelingen i juni 2019. Her skriver vi om kommende begivenheder og alt der er relevant af oplysninger.

Da det er medlemmernes blad, har alle mulighed for at sende et indlæg, så har man noget på hjertet, så er man meget velkommen til at sende nogle ord.