Senior- og Pensionist klubben afholder hjertestarter kursus

Lær at redde liv ved brug af hjertestarter

Info om arrangementet

Tid: til
Sted: Forbundshuset, brovejen 35, 4930 Maribo
Målgruppe: Aktiviteterne i senior- og pensionistklubben er for alle medlemmer, som er fyldt 60 år.
Pris: Medlemmer 30 kr. Ledsager 40 kr.

Klubben er vært med kaffe og kage

Tilmelding senest den 18. august 2020 til Anette på anette@tkoc.dk eller telefon 20296304.