Ændringer til personoplysninger


FOA får automatisk navne- og adresseændringer, som er meddelt folkeregisteret. 

Andre ændringer
Har du fået nyt telefonnummer eller e-mail, skiftet arbejdsplads eller er du færdiguddannet, kan du rette dine oplysninger her:

Ret personoplysninger