Vold og trusler skal tages alvorligt

VOLD OG TRUSLER SKAL TAGES ALVORLIGT

Vold - og trusler om vold er et problem på mange FOA-arbejdspladser, og selv mindre episoder skal tages alvorligt, da de kan være sundhedsskadelige, hvis man udsættes for dem gentagne gange gennem længere tid. Derfor skal alle typer af arbejdsrelateret vold og trusler identificeres, tages alvorligt og forebygges.

FOA har udarbejdet en tjekliste* (se pdf-filen her), som kan hjælpe jer til at stille skarpt på, hvor god jeres arbejdsplads er til at agere og reagere i forhold til vold og trusler, og hvor I evt. bør sætte ind med forebyggende indsatser.

Det er ikke meningen, at alle kolleger skal udfylde et skema på egen hånd.  Nedenstående er oplistet en række situationer, hvor det er oplagt at gennemgå tjeklisten og få kigget på arbejdspladsens forebyggelsesniveau:

Arbejdsmiljøgruppen kan gennemgå listen:

  • i forbindelse med Arbejdspladsvurderingen (APV)
  • som forberedelse til den årlige arbejdsmiljødrøftelse
  • som udgangspunkt for dialog og handling i arbejdsmiljøgrupper, TRIO og MED-udvalg
  • som udgangspunkt for temadrøftelse i MED-udvalg og på personalemøder
  • ved besøg fra Arbejdstilsynet

TR eller AMR kan gennemgå listen:

  • på fx et personalemøde. På den måde kan I få hørt så mange kolleger som overhovedet muligt. 

Hvornår bør I igangsætte forebyggende indsatser?

  • Hvis blot én kollega svarer 'Nej' til et spørgsmål i tjeklisten (fx om alle kender indholdet af arbejdspladsens beredskabsplan), så betyder det, at der er svaret 'nej' til spørgsmålet. Dette betyder, at det skal besluttes, hvordan man kommer videre med problemstillingen.
  • Dvs. at selvom et flertal på arbejdspladsen svarer 'ja' til et spørgsmål i tjeklisten, så betyder det ikke, at der nødvendigvis er svaret 'ja' for hele arbejdspladsen.

KOM GODT I GANG MED FOREBYGGENDE INDSATSER

Hvis I vurderer, at der er områder, der trænger til at blive kigget på, så har TR og AMR-mulighed for at indhente hjælp og inspiration på Tillidszonen til at få lavet gode aftaler og retningslinjer for forebyggelse, håndtering og opfølgning på vold og trusler. Tillidszonen er FOAs hjemmeside for tillidsvalgte.

 

Kirsten Schmidt Nielsen, faglig konsulent