Voksenelevløn

Når du er over 25 år, har du mulighed for at tage en social- og sundhedsuddannelse eller en pædagogisk assistent-uddannelse med voksenelevløn.

Betingelsen for at få voksenelevløn er at en kommune vil indgå en uddannelsesaftale med dig. Du kan læse mere om voksenelevløn i disse to pjecer:

Kan du få voksenelevløn? - Social- og sundhedsuddannelsen

Kan du få voksenelevløn - Pædagogisk assistentuddannelse

 
Er du opfattet af reglerne for voksenelevløn?

FOA og Kommunernes Landsforening har indgået en aftale om indførelse af voksenelevløn til elever over 25 år, som starter på social- og sundhedsuddannelserne d. 1. januar 2008 eller senere.

For at være omfattet skal følgende krav opfyldes:

  • Ansættelse mellem 8 og 24 timer i gennemsnit per uge medregnes med 50 % relevant beskæftigelse. 6 måneders ansættelse på 8 - 24 timers beskæftigelse per uge, regnes som 3 måneders beskæftigelse.


  • Anciennitet optjenes også ved ansættelse i vikarbureau med pleje og omsorgsopgaver indenfor voksenområdet.


  • Alle kriterier skal være opfyldt ved elevkontraktens indgåelse.


  • Elevuddannelsen (til social og sundhedshjælper/ eller til social og sundhedsassistent) er kun mulig at påbegynde efter 1. januar 2008.


  • Eleven skal være fyldt 25 år, når elevkontrakten underskrives. Voksenelevløn kan altså ikke opnås i løbet af elevperioden, hvis man i perioden fylder 25 år.


  • Eleven skal opfylde og dokumentere beskæftigelseskravet, 1 år inden for de seneste 4 år, både med hensyn til områder og varighed, mindst 24 timer i gennemsnit per uge. Dokumentation vil være ansættelsesbreve, lønsedler, skriftlige bekræftelser fra tidligere arbejdsgivere og lignende.


  • Eleven har dog mulighed for at blive godkendt - med anden relevant beskæftigelse, f.eks kan portørarbejde godkendes.


  • Aflønning sker efter overenskomsten, løntrin 11.


  • Hvis ikke disse krav er opfyldt omfattes man ikke af bestemmelserne om voksenelevløn.

Læs mere:

Voksenelevløn - hvad er baggrund og regler?