Kontingenter - FOA Køge

Kontingenter 2023:

Elev (elevløn)                         70,00 kr.

Ren faglig                            368,50 kr.

Faglig + A-kasse                    887,50 kr.

Faglig + A-kasse + efterløn  1.418,50 kr.