Medlemsblad nr. 65, 2006 - FOA Køge

Medlemsblad nr. 65 er netop udkommet og som sædvanligt er der mange gode oplysninger at hente i bladet, du kan på forside se afdelingens julehilsen til alle medlemmer.

d. 13. november 2006

Du kan også her se invitationen til alle de FOA medlemmer der har haft 25 og 40 års jubilæum i fagforeningen i løbet af 2006. Jubilarerne vil få en personlig invitation, hvor de inviteres med ledsager til en jubilæumsreception d. 11. januar 2007 kl. 18.00 på Teaterbygningen i Køge.

På side 3 kan du læse afdelingsformand Jonna Slotts leder, Jonna kommer ind på mange aktuelle emner, blandt andet på "Velfærd og velfærdsreformen" på "Frit valg - fritvalgs ordninger og udlicitering" og på "kommunernes stramme økonomi", "Ældreomsorg, dårligt arbejdsmiljø og sygefravær" Jonna slutter sin leder af med flg. citat "Vi har råd til velfærd - vi har faktisk ikke råd til at lade være"

På side 4 kan du læse om FOA Køge afdelings hjemmeside, der så dagens lys d. 12. september 2006, siden er stadig ung, kun 2 måneder gammel og den bliver til stadighed udbygget med nye spændende undersider.

Her kan du også læse at PenSam, der er den pensionskasse FOAs medlemmer er med i, tilbyder  Pensionsrådgivning hver den sidste onsdag i måneden mellem kl. 10 og 14, har du brug for vejledning omkring din pensionsordning og de muligheder du har i PenSam, så henvend dig til FOA Køge for at aftale en tid med PenSam inden besøget.

På side 5 er der en kort præsentation af Jens Peter, der er studerende på den Sociale Højskole i København og netop i denne tid er i praktik som socialrådgiver i FOA Køge, afdelingens socialrådgiver Lisbeth Stefanski er Jens Peters praktikvejleder i den tid han er, så der er ingen tvivl om at han bliver godt oplært til arbejdet som socialrådgiver.

Her kan du også læse om Urafstemningen i Ny Stevns kommune og resultatet der gør at Køge afdeling organiserer Ny Stevns kommune fra d. 1. januar 2007 og at FOA's A-kasse i Køge indkalder til ekstraordinært valgmøde d. 16. november 2006 kl. 16 i Nørregade 52.

På side 6 kan du læse "hvordan er det nu, med arbejdstidsaftalen her til jul og nytår? - om overenskomst for social og sundhedspersonale, serviceassistenter og husassistenter - her kan alle FOA medlemmer se hvordan de skal honoreres for arbejde på juleaften d. 24. december og på nytårsaftensdag d. 31. december og de dertil hørende helligdage.

På side 7 indkaldes til Informationsmøde om pension, efterløn og seniorpolitik - her kan alle FOA medlemmer få mere at vide om deres vilkår, når de skal trappe ned eller forlade arbejdsmarkedet og få at vide hvad de kan få i efterløn og pension og hvilke muligheder seniorpolitikken giver dem.

På side 8 og 9 kan du se de kurser FOA Køge udbyder i samarbejde med Køge Handelsskole om EDB, der er "brug for PC på arbejdspladsen" der er et 20 lektioners kursus til 250 kr. for medlemmer af FOA.

Der er også kurser i Tekstbehandling 1 (word) forudsætninger for deltagelse er grundlæggende kendskab til Windows, samt mus og tastatur. Tekstbehandling 2 (word) forudsætninger svarende til tekstbehandling 1. Tekstbehandling 3 (Word) forudsætninger svarende til tekstbehandling 2. Regneark 1, Regneark 2, Grafisk præstationsteknik og Internettet med informationssøgning, hvert emne koster 250 kr. for FOA medlemmer.

Ring eller mail efter ansøgningsskema hos kursussekretær Eva Lenskjold på tlf. 46 97 16 00 eller E-mail koege@foa.dk

På side 10 er der invitation til MINIFOA-uge 2007, det er en konference for alle tillidsvalgte i FOA Køge afdeling (TR, TR-suppleanter, SR, Bestyrelses- og udvalgsmedlemmer med flere) den afholdes i 2007 på LO skolen i Helsingør fra d. 2. februar kl. 9.00 til d. 3. februar kl. 15.00.

På side 11 kan du læse om Seniorklubbens tilbud, de holder Julehygge d. 14. november 2006 kl. 13 i FOA's lokaler i Nørregade 52, det er gratis at deltage for medlemmer af Seniorsektoren men husk at medbringe en julepakke til 25 kr. hver.

Seniorklubbens julefrokost afholdes i år d. 14. december 2006 kl. 13 i Kulturhuset på Langelandsvej 66 i Køge. Det koster 125 kr. at deltage, der kan max være 60 deltagere, så det er først til mølle princippet der gælder, har du lyst til at deltage så ring på tlf. 46 97 16 00 og hør om der er flere billetter at få.

Seniorklubben har også en "Mandagsklub" hvor medlemmer af Seniorsektoren hver mandag kl. 10.00 mødes og går en times tid, efter turen drikker de kaffe og spiser kage i "Riddersalen" i Nørregade 52, 4683 Køge og den første mandag i hver måned kl. 11.00 afholder de cafemøde på samme sted.

På side 12 kan du læse lidt om FOA's Juletræsfest 2006 for alle medlemmer af FOA med familie, det foregår søndag d. 10. december 2006 kl. 14 - 17 på Teaterbygningen. Billetter kan købes i afdelingen til 50 kr. for voksne og 25 kr. for børn.

På side 13 er der nyt fra Pædagogisk sektor, hvor de orientere medlemmerne om "Ny lov om børnemiljø i dagtilbud" om "aktuelle udfordringer og opgaver for pædagogisk sektor" og om "nedskæringerne i kommunerne på børneområdet i 2007".

De fortæller også at der inden udgangen af 2006, vil blive dannet "åbne elektroniske netværk" for Dagplejepædagogerm, Dagplejeledere, Pædagogmedhjælpere, Pædagogiske konsulenter og Omsorgsmedhjælpere.

På side 14 kan man læse lidt om PGU (Pædagogisk grunduddannelse) med merit, det næste hold starter d. 29. januar og slutter d. 23. december 2007. for at blive optaget på holdet skal man have mindst 1 års erfaring inden for de sidste 3 år som pædagogmedhjælper, omsorgsmedhjælper eller dagplejer og have lyst til at uddanne sig.

Her kan du også læse om de mange kunstværker der løbende bliver skiftet ud i FOA Køge afdeling, kunstnerne har alle det til fælles at de hører til i Køge området og har tilknytning til FOA, der er rigtig mange af vore medlemmer der er kreative på det område.

På side 15 fortæller Social og sundhedssektoren om "Store Praktik og Uddannelsesdag" der blev afholdt på Social og sundhedsskolen i Greve d. 24. oktober 2006.

På bagsiden kan alle FOA medlemmer deltage i årets Julekonkurrence, der går ud på at finde "Peters" tromme, den har gemt sig ikke mindre end 5 steder i bladet, gevinsten er en Julekurv der vil blive udtrukket d. 14. december 2006