FOA Køge afdelingens medlemsblad nr. 64 er netop udkommet d. 15. september 2006.I dette nummer kan du bl.a. læse om:

d. 18. september 2006

Nyt Medlemsblad

På side 1/forsiden kan du læse at medlemmer af FOA Køge afdeling kan købe Svømme og motionskort til Køge Svømmeland med rabat - 300 kr. for 10 ture til Svømmeland eller Motionsrum

Søndag d. 10. december 2006 fra kl. 14.00 - 17.00 er der Juletræsfest for afdelingens medlemmer med familie på Teaterbygningen. Billetter kan købes i afdelingen til d. 1. december 2006 til en pris af 50 kr. for voksne og 25 kr. for børn. PS Nissehue kan medbringes.

At arbejdstilsynet har oprettet et Call-center - der er bemandet med personale, der er i stand til at svare på de mest almindelige spørgsmål.

På side 3 kan du læse Lederen, skrevet af afdelingsformand Jonna Slott, Jonna kommer bl.a. ind på Urafstemningen i Ny Stevns komme, resultatet offentliggøres d. 21. september 2006.

Jonna skriver også at Fusionen mellem FOA Roskilde og FOA Køge er stillet i bero, idet der ved fusion ikke vil kunne opnås den økonomiske gevinst, som var en forudsætning for fusionen. De 2 afdelinger er enige om at fortsætte det gode samarbejde, samt udvikle det til gavn for medlemmerne.

På side 4 kan du læse lidt om Kommunalreformen - om lønstigning for aften og nattevagter - Og at Lønsedler rent faktisk er bevismateriale, så det er en god ide at gemme dem i op til 5 år.

På side 5 kan du læse om den nye lov om sygedagpenge der er gældende fra d. 3. juli 2006, her kan du b.la. læse hvad den nye lov betyder for FOA's medlemmer og hvad der er de væsentligste ændringer i loven.

På side 6 kan du læse om udviklingen på arbejdsskadeområdet efter lovændringerne i 2003.

På side 7 står de nye regler for fleksjob fra d. 1. juli 2006, her kan du læse hvad reglerne vil betyde for FOA's medlemmer og lidt om de væsentligste ændringer.

På side 8 kan du læse om forbedringerne af FOA gruppeliv fra d. 1. juli 2006 - FOA gruppeliv er en kollektiv livsforsikring uden opsparing. Formålet er at sikre de medlemmer som ikke gennem deres arbejde er omfattet af en gruppelivsaftale.

På side 9 udbyder vi kurset "Faglig mangfoldighed" for medlemmer med anden etnisk baggrund end dansk, der har lyst til at være aktive i fagbevægelsen. Kurset afvikles lokalt som dagskursus og foregår d. 20. og d. 21. november. Ansøgningsfrist for tilmelding er d. 25. september 2006.

På side 10 er der invitation til "MINI FOA UGE" fra d. 2. februar 2007 kl. 9.00 - d. 3. februar 2007 kl. 15.00 - Konferencen er en årlig tilbagevendende begivenhed for alle tillidsvalgte i FOA's Køge afdeling. I 2007 afholdes den på LO skolen i Helsingør, brug tilmeldingsblanketten i medlemsbladet.

På side 11 kan du læse om Informationsmødet om pension, efterløn og seniorpolitik - arrangementet afholdes på Teaterbygningen, Bag Haverne 1 i Køge tirsdag d. 21. november 2006 kl. 18.30 - ca. 21.00, tilmelding nødvendig til afdelingen, max 80 deltagere.

Seniorsektoren inviterer medlemmer af sektoren til Bankospil d. 12. oktober 2006 kl. 13.00 i Nørregade 52, tilmelding senest d. 28. september 2006 til afdelingen, max 40 personer.

Seniorsektoren inviterer medlemmer til Julehygge d. 14. november 2006 kl. 13.00 i Nørregade 52, tilmelding senest d. 31. oktober 2006 til afdelingen, max 40 personer - Husk en pakke til 25.00.

Endelig inviterer Seniorsektoren til Julefrokost d. 14. december 2006 kl. 13.00 i Kulturhuset i Hastrup, tilmelding senest d. 4. december 2006 til afdelingen, max 60 personer - Pris 125 kr.

På side 12 udbyder vi EDB kurser i samarbejde med Køge Handelsskole, alle FOA medlemmer kan deltage, tilmelding til Eva i afdelingen på tlf. 46 97 16 00.

På side 13 kan du Læse om Pædagogisk sektors tilbud om PGU (Pædagogisk grunduddannelse) med merit.

Du kan også læse om Kost- og servicesektorens velbesøgte arrangement d. 10 juni - med Byvandring i Køge for sektorens medlemmer.

På side 14 indbyder Social og sundhedssektoren til Konference om Faglighed og Kompetenceudvikling d. 31. oktober 2006 kl. 17.00 - 22.00 på Teaterbygningen i Køge. Her vil der være spændende oplæg ved bl. a. den centrale sektorformand Karen Stæhr, Forvaltningschef Carsten Kaalbye fra Hadsund kommune og Vibeke Horning, der er leder af "Blæksprutten", tilmelding til afdelingen senest d. 24. oktober 2006.

Social og sundhedssektoren inviterer også sine medlemmer til Julearrangement d. 4. december 2006 kl. 18.00 - 22.00 i Rishøjhallens cafeteria,  tilmelding til afdelingen senest d. 30. november 2006 - pris 60 kr. per person - Husk en julegave til ca. 25 kr.

På side 15 kan du læse om reglerne for overarbejde for deltidsansatte indenfor social og sundhedsområdet, Kommunernes Landsforening og Amtsrådsforeningen.

Social og sundhedssektoren inviterer til Fyraftens møde d. 12. december 2006 kl. 17.00 - 20.00 i Nørregade 52. Mødet er for alle tillidsvalgte og der er ingen fast dagsorden - alt kan tages op på mødet. Tilmelding til afdelingen senest d. 11. december 2006 på tlf. 46 97 16 00

På side 16/bagsiden kan alle medlemmer deltage i konkurrencen "Tip 10 rigtige" og vinde en flot Rejsepung.