Generalforsamling 2022

Info om arrangementet

Kursusnummer: 9700-22-03-00
Tid: til
Sted: Teaterbygningen, Bag Haverne 1, 4600 Køge
Målgruppe: Medlemmer af FOA Køge

FOA Køge


indkalder til ordinær afdelingsgeneralforsamling

Torsdag den 24. marts 2022 Kl. 18.00 
på Teaterbygningen, Bag Haverne, Køge til spisning og efterfølgende generalforsamling kl. 19.00

Dagsorden ifølge afdelingslovene § 5, stk.3

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen 
skal skriftligt være afdelingen i hænde senest 14 dage før-
den 10. marts 2022 kl. 12.00


Tilmelding er nødvendig af hensyn til forplejning senest den 10. marts 2022
til afdelingen på tlf. 46 97 16 00 eller på mail koege@foa.dk oplys medlemsnummer ved tilmeldingen.

Der kan opstå ændringen i forbindelse med Corona restriktioner – hvis, bliver I informeret herom.

Venlig hilsen bestyrelsen