KLS hjalp med indplacering på korrekt overenskomst - og kæmpe lønefterbetaling!

Et medlem som har været ansat siden 2018 på et hospital, har ved en fejl været lønindplaceret på en forkert overenskomst.

Nu har medlemmet ved hjælp fra fagforeningen FOA/KLS fået genoprettet lønnen ved at komme på den korrekte overenskomst med tilbagevirkende kraft. Det har betydet, at medlemmet med maj lønnen fik knap kr. 135.000 før skat og dertil pension og ferietillæg af den manglede løn gennem årene.

Så også her var der et glad medlem, som fik hjælp af den overenskomstbærende fagforening FOA/KLS.