JA til OK24

Kære medlemmer

TAK for at et stor flertal af jer har stemt Ja til OK 24-26 resultaterne. Nu vil det vi har forhandlet på plads med div. arbejdsgiver blive implementeret.

I KLS opnåede vi en stemmeprocent på lige knap 63,00 procent, mens gennemsnittet i FOA på tværs af alle FOA fagforeningerne var på lige knap 67,00 procent. FOA Odense løb med den højeste stemmeprocent blandt deres medlemmer - nemlig på 71,3 procent. Dermed vandt de konkurrencen på de kr. 30.000 til afdelingen. 

Den første lønstigning på de 4% er fra april i år, men når måske først at komme med maj lønnen – dog med tilbagevirkende kraft fra april 2024. 

Jeg har i dette nyhedsbrev også lavet en artikel om, hvordan man selv kan udregne sin lønfremgang - baseret på den løn, man har fået i marts i år. Dog under forudsætning af, at man ikke har fået ændret lønsammensætning eller det timetal, som man er ansat på og aflønnes for fast. De to eksempler er ud fra to forskellige medlemmers løn pr. marts 2024 og skal kun betragtes som regneeksempler. I kan jo hver især have forskellige lønsammensætninger og timetal m.m.

Der er aftalt forskellige stigninger undervejs i overenskomstperioden fra 01.04.24 – 31.03.26. Og der er forskellige tidshorisonter for de forskellige elementer/dele, der indfases løbende. I skal også være opmærksom på, at der er lidt forskel på de procenter, der er aftalt med henholdsvis KL/vedr. ansættelse i en kommune og Danske regioner/vedr. en ansættelse under regionerne: Derudover er der forskel på, hvad der er aftalt i henhold til de enkelte overenskomster, dog har alle overenskomsterne haft 2% til forhandling på den enkelte overenskomst.

Resultaterne af den enkelte overenskomst vil først træde i kraft pr. 01.04.25. Til den tid vil vi igen informere om, hvad resultaterne vil betyde for jer medlemmer.

I forhold til jer som er ansat i regionen og som arbejder på døgnområdet, så kan nogle af jer være omfattet af vagttillægget. Det implementeres dog ad flere omgange. Vi vil på et senere tidspunkt tilbyde et fyraftensmøde til vores medlemmer på området. Her vil jeg gennemgå, hvordan man beregner de timer der tælles sammen, for at man kan få vagttillægget m.v.

Vagttillægget gælder alle jer, der er ansat under regionen og som arbejder i de tidsrum, hvor man modtager tillæg for sine arbejdstimer. Altså eks. timer i weekenderne fra kl. 06.00 lørdag til kl. 24.00 søndag. På hverdage timer fra kl. 17.00 om aften til kl. 06.00 dagen efter, timer når man arbejder en søgnehelligdag m.m.

 

Med venlig hilsen

Mimi Bargejani
Formand