Vigtig info vedr. FYS-FONDEN

Kære medlemmer

Vær opmærksom på at beløbet man kan få refunderet fra 2024, er sat ned til kr. 1.200,- om året. OG at man SKAL huske at indsende bilag senest ved udløb af det kvartal, hvori behandlingen har fundet sted.

Det betyder således, at har du modtaget behandlinger i perioden 01.04.24 – 30.06.24, så skal du sende bilagene til os, så vi modtager dem senest 7. juli 2024. Så kan du forvente at modtage din refusion inden udgangen af juli måned. Modtager vi dem senere, mister man muligheden for at modtage refusion - altså tilskuddet til egenbetalingsdelen. Det samme gør sig gældende for årets øvrige kvartaler. Vi vil ikke længere sagsbehandle bilag for et helt år ad gangen.

I SKAL også huske på, at man SKAL indsende bilagene via den digitale postkasse under mit FOA:

https://www.foa.dk/forbund/medlemsservice/selvbetjening/min-post-uden-login/faq-digital-postkasse

 

OG kun hvis man kontakter os og forklarer, hvorfor man ikke er i stand til at indsende bilag digitalt, kan man aflevere det som almindelig fysisk kopi. BEMÆRK at vi ikke accepterer både at modtage bilag via den digitale postkasse og samt i fysisk form eller indsendt som en indscannet vedhæftet fil. Vi bruger alt for mange ressourcer på at sikre os og tjekke op på, at vi ikke har modtaget de samme bilag flere gange. Og i disse tilfælde vil det ikke være muligt at få refunderet sin egenbetaling.