Arbejdspladsklubberne - din hemmelige klub

Kære alle

Viste du, at du måske er medlem af en hemmelig klub? Ikke en klub for børn, men for dig som voksen? 

Ja jeg taler ikke om en swingerklub……………………men om en arbejdspladsklub!

I KLS er nogle medlemmer omfattet af en klub, hvor man som medlem kan deltage i klubbens arrangementer, der bør finde sted mindst 2 gange om året.

Vi har for nu arbejdsplads/områdeklubber der dækker flg. arbejdspladser /områder:

Gentofte Hospital              v/klubformand Liselotte Nielsen            Tlf.26248616
Herlev Hospital v/ klubformand Gitte Møller Tlf.38682896
Glostrup Hospital v/klubformand Hülya Celik Tlf.28439683
Bispebjerg Hospital, rengøringen   v/formand Zeljko Ristic Tlf.22854432
Bispebjerg Hospital, Centralvaskeriet   v/formand Flemming Jensen Tlf.41165467
Hvidovre Kommune v/formand Patience Jensen Tlf.26814884
Albertslund/Vallensbæk Kommune v/formand Jeannette Jensen Tlf.21309978
Frederiksberg Kommune v/formand Lone Tvilsted-Jacobsen Tlf.23351326
Københavns Kommune (BUF) v/formand Irene Holmstrøm

Tlf.50577662

Tårnby Kommune v/formand Jane Vinstrup Tlf.20123184

I der er erhvervsaktive medlemmer og arbejder under en af disse områder/arbejdspladser er automatisk medlem af en af disse ovennævnte klubber.

Klubberne får et tilskud til at drive klubben med - og hvad enten du som medlem deltager i klubbernes aktiviteter eller ej, så modtager klubben et tilskud for dig som medlem.

Du kan ved at deltage være med til at bestemme, hvilke aktiviteter der skal tilbydes og også være med til at drøfte forhold, der kan vedrøre dit arbejdsplads / område – din fagforening FOA/KLS m.v.

Du kan evt. ringe til din klubformand og høre hvornår der holdes et møde næste gang i din klub - hvis du har lyst til at høre mere om, hvad der sker i klubben samt evt. få indflydelse på, hvad der skal være på dagsorden i din klub i fremtiden m.v.

Jeg vedlægger i dette skriv vores klubvedtægter hvis det har din interesse. Jeg tror desværre selv, at mange af klubberne i fremtiden vil fortsætte med at være den hemmelige klub, og at interessen for klubberne fortsat vil være dalende – hvad synes du som medlem af en klub???

 

Med venlig hilsen

Mimi Bargejani
Formand