Løntjek gav 75.000 kr. til medlem

Et medlem henvendte sig til sin fagforening FOA/KLS for at få tjekket sin lønseddel.

Det viste sig, at medlemmet var omfattet af en forhåndsaftale, der kun gælder i Børne- og Ungeforvaltningen i Københavns kommune. I forhold til den aftale var hun berettiget til at få 2 ekstra løntrin med baggrund i 10 års uafbrudt ansættelse, og derudover manglede hun også at få et køkkenleder funktionstillæg for en periode af 5 år.

Disse to mangler i løn betød, at medlemmet får en samlede engangssum på over kr. 75.000 før skat og dertil pension og ferietillæg.

OGSÅ for dette medlem kan det betale sig at være medlem i den overenskomstbærende fagforening.