Arbejdsskader i 2022 - Året der gik i KLS

Kære medlemmer

Om end arbejdsskader altid er en trist ting, så har KLS i 2022 haft endnu et år, hvor vi har haft rivende travlt med at inddrive erstatninger til vores medlemmer, der har været ude for en- eller flere arbejdsskader. 

Der kommer her to korte historier fra 2022, hvor KLS har bistået vores medlemmer med deres arbejdsskadesag, og hvor vores medlemmer har fået tilkendt store erstatningssummer.  

HUSK! Er du er i tvivl, om du har været ude for en arbejdsskade, så kontakt altid din AMR eller KLS, der kan hjælpe med at afklare, om der er tale om en arbejdsskade, og hvis det er tilfældet, så vil KLS bistå sine medlemmer under hele forløbet.   

Der kan være mange penge at hente, hvis der er tale om en arbejdsskade, så KLS opfordrer derfor altid sine medlemmer til at undersøge om de har en- eller flere arbejdsskader.

OBS – KLS bistår ikke med arbejdsskader sager, såfremt skaderne er opstået før medlemskabets oprettelse.

Medlem fik anerkendt toksisk eksem som arbejdsskade og fik 37.070 kr. udbetalt i godtgørelse – sagen endnu ikke afsluttet

Vores medlem havde i perioden fra 2019 været ansat som køkkenhjælper i en institution i København. Medlemmet var beskæftiget med at lave mad, bage brød, vaske op mv. Medlemmet havde i den forbindelse våde hænder en stor del af arbejdsdagen, og medlemmet havde ligeledes op mod 40 handskeskift om dagen. Medlemmets gener på hænderne begyndte, da medlemmet havde arbejdet som køkkenhjælper i længere tid, og arbejdsskademyndighederne vurderede, at medlemmets efterfølgende hudsygdom opfyldte kravene for anerkendelse efter fortegnelsen over erhvervssygdomme punkt G.2. Arbejdsskademyndighederne lagde i den forbindelse bl.a. vægt på, at der havde været relevant tidsmæssig sammenhæng mellem belastningen, medlemmets arbejde og udviklingen af et irritativt eksem.

KLS bistod medlemmet fra sagens begyndelse, og har bistået med at besvare spørgeskemaer og fremlagt dokumentation til brug for arbejdsskademyndighederne. Sagen er endnu ikke afsluttet, og KLS håber på, at medlemmet kan få tilkendt yderligere summer i erstatning.

Medlem har fået tilkendt 1.259.169 i endelig erhvervsevnetabserstatning – KLS har bistået medlemmet med arbejdsskaden i knap 10 år

Vores medlem havde tilbage i 2011 arbejdet som rengøringsassistent på en skole, og havde i forbindelse med sit hverv både fået dobbeltsidigt karpaltunnelsyndrom og dobbeltsidig skulderlidelse. Medlemmets sag har været længe undervejs, da medlemmet desværre blev fuldstændig uarbejdsdygtig pga. arbejdsskaderne, således at medlemmet skulle i arbejdsprøvning, og blev i juni 2021 endelig tilkendt førtidspension. Arbejdsskademyndighederne traf derfor endelig afgørelse om erhvervsevnetab i sommeren 2022, hvor medlemmet blev tilkendt et skattefrit engangsbeløb på 697.119 kr. i erstatning for i dobbeltsidig skulderlidelse, samt 562.050 kr. for dobbeltsidigt karpaltunnelsyndrom.

Arbejdsskadekonsulent Michelle Khaleque kan som altid kontaktes på 46971512