Ændringer ift. udbetalinger fra KLS' FYS Fond

Kære alle

Med virkning fra 01.04.23 har vi i KLS besluttede at ændre på frekvensen ift. udbetalinger fra vores FYS Fond. Udbetalinger vil fremover kun ske 4 gange årligt.

Fra den 01.04.23 vil det være således, at man skal sende de betalte faktura ind til os senest ved udgangen af et kvartal. Det betyder, at vi for de 4 kvartaler skal have jeres faktura tilsendt senest disse datoer:

Faktura vedr. 1. kvartal (01.01 – 31.03) skal være modtaget hos KLS senest den 7. april samme år

Faktura vedr. 2. kvartal (01.04 – 30.06) skal være modtaget hos KLS senest den 7. juli samme år

Faktura vedr. 3. kvartal (01.07 – 30.09) skal være modtaget hos KLS senest den 7. oktober samme år

Faktura vedr. 4. kvartal (01.10 – 31.12) skal være modtaget hos KLS senest den 7. januar året efter 

Man må stadig godt sende fakturaer ind til os  løbende inden for hvert kvartal. Men jeres tilbagebetaling bliver altså kun overført til jeres NemKonto 4 gange årligt - efter ovenstående plan.

Hvis ikke man får sendt faktura ind til tiden, mister man mulighed for at få efterbetalt egen betaling for kvartalet.

Faktura SKAL også sendes ind enten via den digitale postkasse eller som en mail til vores funktionspostkasse som en PDF fil. Vi vil ikke i fremtiden modtage faktura sendt som en SMS, billede eller andet, da læsbarheden af disse er for ringe. Vi bruger alt for meget tid og ressourcer på at tyde disse oplysninger.

De fleste af jeres behandlere kan også sende en mail til jer med fakturaen, som I så nemmere kan videresende til os på korrekt vis.

På selve fakturaen er det vigtigt, at flg. oplysninger fremgår:

Jeres fulde navn

Fødselsdato

Dato for behandlingen

Type af behandling

Navn på behandleren / stedet I modtager behandling fra

Pris / egen betaling for den behandling I har modtaget

 

Vi giver kun støtte til disse tre typer af behandling:

Fysioterapi

Kiropraktor

Fodterapi


Behandlerne skal være statsautoriseret. Det betyder, at man f.eks. ikke kan få støtte til behandling hos en negleklinik, der giver neglebehandling, hvis ikke behandleren er statsautoriseret.

Vi har også ændret reglerne for betaling af eksempelvis lån af lagen m.v. under en behandling. Nu får man refunderet hele den del, der er egenbetaling inden for de tre typer af behandling. Det hele tæller med i beløbet, der p.t. er på kr. 1.500.- pr. kalenderår indtil udgangen af 2023.

Fra 01.01.24 har vi ved vores GF i år besluttet at ændre beløbet til kr. 1.200.- pr. kalenderår.

Beløbet gives for egenbetaling samlet set - uanset hvilken type af de tre behandlinger, man søger til og på tværs af disse behandlinger også.

Der skal fremover bruges et ansøgningsskema fra vores hjemmeside, der skal udfyldes elektronisk - fremfor det gamle ansøgningsskema. Når vi har fået det til at virke elektronisk, så man kan udfylde det på en computer, så vil vi ikke længere modtage skemaerne udfyldt i hånden. Vi bruger igen alt for meget tid og ressourcer på at gætte os frem til de oplysninger, der skrives i det gamle ansøgningsskema. Og derfor skal skemaerne i fremtiden udfyldes elektronisk.

Man vil også fra 01.04.23 modtaget refusion af egenbetaling via NemKonto. Når pengene bliver sat til betaling, vil I få besked om dette i jeres digitale postkassen, men altså først i måneden efter udløb af et kvartal.

Husk at sende os jeres faktura så vi har modtaget dem senest den 7. i måned efter kvartalet er slut.