Ny ret til omsorgsorlov uden løn fra 02.08.22

Loven vedr. fravær i forhold til familiemæssige årsager er pr. 02.08.22 udvidet til også at omfattet en ny ret til fravær UDEN løn i op til 5 dage. Dog er der i år fra perioden 02.08.22 – 31.12.22 kun ret til 2 dages fravær. MEN fra næste år vil der i perioden fra 01.01.23 – 31.12.23 være ret til at søge om orlov uden løn på op til 5 dage pr. år.

Dagene kan afholdes sammenlagt eller enkeltvis hen over perioden/året. Retten gælder alle lønmodtagere, uagtet om man er offentlig eller privat ansat.

Orloven kan bruges på at yde omsorg/passe/følge en person til vigtige undersøgelser/udredninger m.v.

Personen kan være ens forældre, børn (også stedbørn) der bor på samme adresse som en selv, ægtefælle/partner/sammenlever m.v.

Det er en forudsætning, at det er med baggrund i en alvorlig helbredsmæssig tilstand og kan derfor ikke bruges i forhold til barns 3. sygedag.

Arbejdsgiver kan forlange at se dokumentation for sygdommen  - det kan være en aftale for udredning forhold til demens, kræft m.v.

Det er medarbejderen der søger orlov, som skal fremfinde dette og evt. betale for en lægelig dokumentation.

Medarbejderen har også ret til bede om ændrede arbejdstider eller -mønstre i en nærmere angivet periode i forbindelse med den personlige støtte eller omsorg. Det er dog et krav, at medarbejderen har været ansat i seks måneder, forinden man kan bede om at få ændret mødetider m.v.

Hvis ikke man kan få ændrede sin arbejdstid, har man krav på at få en skriftlig begrundelse fra arbejdsgiveren.

Hvis man ikke gør brug af de 5 omsorgs orlovsdage pr. år, så bortfalder de ved udgangen af året, de kan ikke overflyttes til det nye efterfølgende år.

De endelige regler og vilkår vedr. omsorgsorloven er ikke forhandlet helt på plads med FH/KL og Danske Regioner, så det er fortsat usikkert, hvor lang tid før man skal søge om at afvikle omsorgsorlov m.v.