Disse typer samtaler kan du blive indkaldt til

Kære alle

Efteråret er på vej, og vejret er slået over, så der er blæsevejr i udsigt.

Vi går forhåbentligt et almindelig efterår og vinter i møde, men skal nok vænne os til tanken om, at der kan komme en ny variant af Corona virus igen, så husk forsat at passe på hinanden.

Vi oplever også, at hverdagen har indfundet sig på jeres arbejdspladser, og det betyder, at vi igen ser, at nogle af jer bliver indkaldt til sygefraværssamtaler, tjenstlige samtaler m.v. og kontakter os for hjælp som bisidder m.m.

Vi vil rigtig gerne forsøge at hjælpe så meget som vi kan, men må desværre også indse, at vi ikke altid har mulighed for at deltage i de møder I indkaldes til. Især er det et problem, fordi mange af jer alt for sent tager kontakt til os for at få hjælp, råd og vejledning.

Det er altid nemmere at få flyttet et møde, når man kommer i god tid. Så en appel herfra til jer der kommer i en situation, hvor I har brug for hjælp: kontakt os eller jeres tillidsrepræsentant hurtigst muligt.

Hvis I er i tvivl om, hvem der er jeres tillidsrepræsentant, så ring ind til os i KLS på 46971500 i vores telefontid eller send os en mail på KLS@FOA.DK og bed om hjælp til at få oplyst navn og kontaktoplysninger til jeres tillidsrepræsentant.

Hvis vi skal deltage som bisidder, vil det ofte være over TEAMS, så vi ikke bruge unødige ressourcer på transporttid – så det er en god ide, at man forinden bliver bekendt med, hvordan et virtuelt møde i TEAMS bliver sat op og fungerer m.m.

Som fagforening oplever vi ofte, at der er meget stor tvivl blandt jer medlemmer om, hvordan en tjenstlig samtale med arbejdsgiver skal afvikles. En tjenstlig samtale er en samtale, der skal overholde visse formalia. Det er en samtale, som arbejdsgiver indkalder til og en tjenstlig samtale kan også blive kaldt for en sygefraværssamtale, en afklarende samtale, en opfølgende samtale m.v. I en tjenstlig samtale kan det blive besluttet, at der gives en advarsel af den ene eller den anden karakter, men uanset om det er en mundtlig eller en skriftlig advarsel, så har man ret til at blive parthørt om den påtænkte advarsel, før den bliver endelig besluttet

Ved en indkaldelse til en tjenstlig samtale skal der være en dagsorden, hvori der står hvad formål med samtalen er, så den indkaldte person kan forberede sig til indholdet i samtalen. Drejer det sig om en sygefraværssamtale skal der også være vedlagt en oversigt over de sidste 12 måneders sygefravær sammen med indkaldelsen og ligeledes skal der stå i dagsorden, hvad formålet med samtalen fra arbejdsgivers side er. Der skal også oplyses, at man kan tage en bisidder med til samtalen, og man skal have indkaldelsen mindst ca. 5 hverdage før, så man kan nå at få aftalt, at en fra fagforeningen eks. deltager som bisidder m.v. 

Der skal tages et referat fra samtalen, og det er arbejdsgivers pligt at få lavet dette referat. Hvis man ikke er enig i indholdet i referatet, skal man gøre opmærksom på, hvad man ikke er enig i eller vil have tilføjet til referat: Til slut skal det hele lægges på den enkeltes egen personalemappe.

Der er desværre nogle der tror, at de dels skal være enige i indholdet i et referat, dels at hvis man nægter at skrive under på et referat, så gælder det ikke . SÅDAN hænger tingene IKKE sammen – SÅ husk at få tilføjet jeres egne kommentarer som et bilag til referatet, hvis I ikke er tilfreds med ordlyden i referatet.

En omsorgssamtale er IKKE en tjenstlig samtale. Her er det meningen, at arbejdsgiver drager/viser omsorg over for en syg medarbejder og spørger ind til, om der er noget på arbejdspladsen, der er årsagen til, at man er syg. Man kan ikke i en omsorgssamtale få en advarslen for antal af sygedage m.m.

 

Med venlig hilsen

Mimi Bargejani

Formand