Bliver 30 timers arbejdsuge afprøvet i Københavns Kommune?

Debatmødet om forsøg med 30 timers arbejdsuge i Københavns Kommune viste torsdag 16. november i HK Hovedstaden, at der tegner sig et flertal af Enhedslisten, Alternativet, SF, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance – hvis Socialdemokratiet kan overtales til at gå med.

– De fem partier blev styrket ved kommunalvalget og står nu med 27 ud af 55 mandater. Vil de så virkeliggøre forsøg med 30 timers arbejdsuge for at mindske stress og sygefravær – hvis altså Socialdemokratiet går med?

78 deltog i mødet arrangeret af otte fagforeninger, bl.a. FOA/KLS, fem dage før kommunalvalget.

Politikerne og mødedeltagerne fik først stress- og 30 timers smagsprøver fra virkeligheden.

Vidner – Brug for alternativer til, at vi knokler os ned med stress

- Jeg blev pædagog for at skabe bedre forhold for børn, fortalte det første vidne, tillidsrepræsentant Maria Porse fra børneinstitutionen Forfatterhuset. For 20 år siden var vi 4 pædagogiske medarbejdere til 10 børn i vuggestuen, nu skal vi færre pædagoger løbe stærkere for at nå at passe flere børn.

- Jeg kan ikke holde til at arbejde sådan i 25 år mere. Mine kollegaer på 55 år er i flexjob eller gået ned med stress. – Så 30 timers arbejde om ugen er en vildt god idé, synes jeg og mange kollegaer og forældre, som jeg har spurgt.

Det syntes også det andet vidne, direktør Mads Ingemann Blücher fra det private firma translatedbyus.com – de oversætter tekster for virksomheder:

 – Da jeg efter uddannelse begyndte at arbejde i 2004, var det i travle perioder op til 60 timer om ugen. Det blev en knokle-tilværelse med alt for lidt tid til børn og kreativ faglighed. Vi medarbejdere havde så travlt, at vi dårligt ku’ sove om natten.

– Så da jeg startede firmaet translatedbyus.com for to år siden med syv medarbejdere, besluttede vi at arbejde 6 timer om dagen. Vi stod alene med at ville have en arbejdsuge på 30 timer, men det var en dejlig lettelse. For vi har fået tid til at motions-løbe og udvikle kreative idéer.

– Vi har kunnet tiltrække dygtige medarbejdere, for folk vil gerne ha den pakke med 30 timers arbejdsuge, og at vi deler indtægterne, så alle får en acceptabel løn.

Politikere – 5 -2 til 30 timers forsøg

Syv Borgerrepræsentant-kandidater gav så deres 3 minutters svar - hvorfor er jeg og mit parti for eller imod forsøg med 30 timers arbejdsuge i Københavns Kommune.

Jonas Bjørn Jensen, socialdemokratisk borgerrepræsentant siden 2009, medlem af Børne- og Ungdomsudvalget, BUF:

– Forsøg med 30 timers arbejdsuge er svært – når vi laver nedskæringer år efter år. Forslaget er hamrende sympatisk, det kan blive fremtiden med fritænkende arbejdsgivere. – Hvis vi i BUF får større bevillinger, vil jeg hellere mindske stress ved at skaffe Maria flere kollegaer – end at nedsætte arbejdstiden.

Jonas Blach Bach, Alternativet: - Jeg har sagt mit journalist-job op som folketings- reporter for at arbejde 30 timer om ugen. Gerne arbejde mindre + få mindre stress + få tid til grønt forbrug.

 – Så ja, jeg og Alternativet går ind for forsøg i København med 30 timers arbejdsuge med fuld lønkompensation. På hele arbejdsmarkedet bliver vi nok nødt til at sænke arbejdstiden over en årrække.

Søsser Grønnegård fra Dansk Folkeparti er ny kandidat: - Så jeg har talt med vor gruppeformand Karen Storgaard. Jeg og vi er åbne over for fagforeningers forslag. Personligt vil jeg som sagsbehandler vældig gerne gå ned i arbejdstid. Måske kan HK og Københavns Kommune finde ud af et forsøg med 30 timers arbejdsuge.

Susanne Møller fra Konservative har arbejdet mange år fysioterapeut på hospitaler: - Da vi gik fra 40 timer ned på 37 timer, blev arbejdspresset øget. Og der var ingen lønkompensation. Jeg tror, svaret er deltidsarbejde. Jeg gik ned på 30 timer om ugen, da jeg og vi fik børn – og det var godt.

– Jeg vil gerne gå ind for kortere arbejdstid, men ikke med fuld lønkompensation – for så skal der knokles alt for meget.

Danny Malkowski fra Liberal Alliance er virksomhedsejer: - Jeg er selv gået ned med stress, så jeg forstår godt, at sosu’er gerne vil arbejde 30 timer. Jeg vil gerne have forsøg med 30 timers arbejdsuge. Men først skal de overflødige arbejdsopgaver fjernes.

– Problemet med manglende medarbejdere i børneinstitutioner og skoler kan afhjælpes med færre mellemledere. Jeg mener ikke, at denne model med 30 timers arbejdsuge med fuld løn- og personale kompensation er løsningen. – Men gerne forsøg nogle steder på de arbejdspladser, som selv vil!

Karina Vestergård Madsen, borgerrepræsentant for Enhedslisten: - Ingen tvivl om at Enhedslisten vil lave forsøg med 30 timers arbejdsuge i Københavns Kommune, og det skal være med fuld løn- og personalekompensation. – For kassedamer eller pædagogmedhjælpere på lav løn kan altså ikke få deres dagligliv til at hænge sammen, hvis de får 14 procent mindre i løn.

– Når pædagogiske medarbejdere får overskud til at lave ting med ungerne og tale med forældrene, giver det gevinster for livskvalitet og arbejdsmiljø – men også for økonomien!

Annika Smith er SF-kandidat, sociolog og kommentator i JyllandsPosten: - SF-borgmester Nina Thomsen har lavet forsøg i Børne- og Ungdomsforvaltningen med fleksibel arbejdstid. Det har virket godt, med færre sygemeldte og mindre stress - som koster milliarder af kroner.

– Derfor går jeg meget ind for at prøve at forsøge med 30 timers arbejdsuge. Men fleksibel arbejdstid virker nok mest realistisk.

Debat – Lad os prøve med forsøg

Flere af de 78 deltagere talte for 30 timers forsøg: - Modstanderne bruger økonomiske argumenter. Men der er penge nok i Københavns Kommune. Hvorfor ikke forsøge bare på et par arbejdspladser, som måske kan vise, at økonomien i 30 timer hænger sammen?

Jonas Bjørn Jensen: - Jeg går mere ind for fleksibel arbejdstid igennem livets faser, hvor perioder med kortere arbejdstid kan være en fordel. – Men vil eventuelt gerne støtte forsøg, hvis vi i det røde flertal ka’ finde en form, der du’r. Jeg tager gerne idéen videre i Socialdemokratiet.

Søsser Grønnegård: - Jeg tror, vi bliver tvunget til at gå på 30 timers arbejdsuge, når robotterne overtager mere arbejde.  – Så jeg synes godt om at prøve forsøg med 30 timers arbejdsuge i Københavns Kommune.

Susanne Møller: - Hvad siger kollegaer mon til at skulle arbejde 37 timer – mens andre arbejder 30 timer på samme løn?

Læreren Thomas svarede: - Jeg ser gerne kolleger, der forsøger 30 timer – for det ka’ gavne mig og andre lønarbejdere i fremtiden. Gør dog forsøget, for det omfatter jo ikke alle 45.000 medarbejdere i kommunen!

Fortalerne for 30 timers forsøg – Enhedslisten, Alternativet, SF, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance – har fået tilsammen 27 mandater ud af Borgerrepræsentationens 55.

– Så hvis overborgmester Frank Jensen og Socialdemokratiet går med, er der stort flertal på 42 mandater for forsøg med 30 timers arbejdsuge på et par kommunale arbejdspladser