Borgermøde om velfærd i København - tirsdag 10. maj kl. 18.30

Regeringens stramme økonomi-styring betyder store velfærdsforringelser og omfattende fyringer i kommunerne. De fremtidige økonomiske rammer for kommunerne skal maj-juni forhandles bag lukkede døre mellem VK-regeringen og Kommunernes Landsforening (KL). Resultatet får stor betydning for borgere og ansatte i kommunerne.

Info om arrangementet

Tid:
Sted: Salen i Medborgerhuset, Nørre Allé 7 på Nørrebro
Målgruppe: Borgere og ansatte i Københavns Kommune
Netværk for Velfærd og Demokrati inviterer borgere og ansatte i Københavns Kommune til borgermøde tirsdag 10. maj kl. 18.30-21 i Salen i Medborgerhuset, Nørre Alle 7 på Nørrebro

Deltag i diskussionen med:

*ANNE VANG, børne- og ungdoms-borgmester, Socialdemokraterne

*NINNA THOMSEN, sundheds- og omsorgs-borgmester, SF

*SIGNE FÆRCH, beskæftigelsesordfører, Enhedslisten

På borgermødet vil deltagerne få lejlighed til at fokusere på de velfærdsproblemstillinger, de møder i deres hverdag, og i workshops diskutere hvordan, vi sammen kan bidrage til, at forhandlingerne sættes ind i en demokratisk ramme, der sikrer et godt velfærdssamfund.

Fokus på fremtidens velfærd er også et afsæt for en kommende valgkamp, der skal føre til en ny regering.