Generalforsamling - Albertslund og Vallensbæk klubben 26. sept.

KLS Køkken-Rengøring klubben i Albertslund og Vallensbæk indkalder alle sine medlemmer til generalforsamling

Info om arrangementet

Tid: til
Sted: Cafe Albertine, Skolegade 1, Sundhedshuset, 2620 Albertslund
Målgruppe: Medlemmer af klubben

Dagsorden:
1. Beretning - Jeanette fortæller om klubbens arbejde
2. Regnskab - Yvonne fremlægger det reviderede regnskab
3. Indkomne forslag. - Kom endelig med spørgsmål og gode idéer. Skal være bestyrelsen i hænde 8 dage før mødet, senest mandag 21. september
4. Valg: - Kasserer Yvonne. Bestyrelsesmedlemmer Kirsten, Annemarie, Muna og Khadija
5. Eventuelt.

Kom og være med til at inspirere os til, hvad vi skal lave i klubben. Der er kaffe og lidt mad bagefter til dem, der har lyst.
Tilmeld gerne dig og jer hos Yvonne 2763 2710; eller Jeanette 2130 9978; eller Helene 6120 9064

Hilsener og på gensyn
på bestyrelsens vegne / Helene