Sygeguide

Sygeguide:
FOA, Dansk Metal, 3F og HK har lavet en guide til hjælp for sygemeldte.
Her kan hentes inspiration til hvad arbejdspladsen kan gøre for at få nedbragt
sygefraværet. Guiden kan ses her: www.sygeguide.dk