Har du fået nyt arbejde eller ny e-mailadresse?

Ret dine personoplysninger

Du bør meddele os følgende ændringer, hvis du:

  • har fået nyt telefonnummer
  • har fået ny e-mail
  • har skiftet arbejdsplads
  • er færdiguddannet  

FOA får automatisk navne- og adresseændringer, som er meddelt folkeregisteret.

Ret dine personoplysninger (kræver NemID)