Miljøudvalg

I miljøudvalget arbejdes bl.a. med forskellige problematikker for at forbedre indsatsen indenfor arbejdsmiljøet.
Der afholdes 4 møder årligt i miljøudvalget. Der arbejdes ud fra en dagsorden, hvor
udvalgets medlemmer sender aktuelle punkter til afdelingen – som diskuteres ud fra en evt. lovgivning på området. 
Medlemmerne i miljøudvalget er fortrinsvis arbejdsmiljørepræsentanter eller medlemmer som interesserer sig for miljøarbejdet.
Man vælges for en periode af 4 år på generalforsamlingen.
Vi arbejder løbende med aktuelle emner inden for arbejdsmiljøet.
På afdelingens generalforsamling indgår miljøudvalgets beretning i bestyrelsens beretning.