Har du lyst til at lave fagforeningsarbejde?

Du har måske overvejet det, men er i tvivl om, hvad det indebærer at stille op til afdelingsbestyrelsen. Det er muligt at stille op til afdelingsbestyrelsen helt frem til at generalforsamlingen går i gang den 10. maj, så du har fortsat tid til at overveje, om du vil stille op.

Hvad indebærer det at sidde i afdelingsbestyrelsen?

Du skal selvfølgelig have en interesse for arbejdet – det kan være det hele, der interesserer dig eller det kan være arbejdet med udvikling af dit fag og kontakt til arbejdspladserne, som har din særlige interesse, eller du synes særligt arbejdet med løn- og arbejdsvilkår giver mening. 

Der er en forventning om, at du deltager aktivt og bidrager på møderne og i takt med du kommer ind i arbejdet, tager initiativer og kommer med ideer til, hvordan vi kan gøre bestyrelsesarbejdet endnu mere spændende. 

I tiden efter generalforsamlingen har vi denne gang sikkert lidt mere travlt og en stor opgave foran os, da vi sammen med de valgte på kontoret, skal have afdelingen tilbage på sporet. Det kræver noget af os alle og ikke mindst åbenhed og villighed til at gøre en ekstra indsats.

Tidligere år har vi afholdt 6-8 årlige møder. Nogle møder er heldagsmøder og andre halvdagsmøder. Du frikøbes. Det vil være den bestyrelse, der vælges den 10.maj, som efterfølgende fastlægger sine møder.

Skulle du have lyst til at prøve kræfter med opgaven, så stil op og er du helt ny, så vil der selvfølgelig blive tilbudt kurser for bestyrelsesmedlemmer, hvor du kan få mere viden om bestyrelsens opgaver, rolle og ansvar.

Hvis du vælger at stille op, så indgår du i det valg, hvor din faggruppe tilhører i forhold til sektor.

KANDIDATER SOM OPSTILLER TIL AFDELINGSBESTYRELSEN

Opstilling til bestyrelse kan ske frem til dagen på generalforsamlingsdatoen den 10.maj, og meddeles det fungerende formand Janet Glyngfeldt i forbindelse med ankomst.

Kandidatlisten er opdateret 9/5-23.

Kandidater til de 4 poster fra faggrupper tilknyttet Social- og sundhedsområdet og 1 suppleant for disse

 • Liselotte Svane
 • Hanne Gade
 • Solveig Skaaning
 • Sabrina Gebauer
 • Marianne Harthimmer
 • Anette Sigersted
 • Laila Hay
 • Jeanette Jakobsen
 • Hanne Vejen Møller

Kandidater til de 3 poster fra faggrupper tilknyttet pædagogisk område og 1 suppleant for disse

 • Susanne Presthi
 • Line Pedersen
 • Pia Prip

Kandidater til posten tilknyttet Kost og Service og 1 suppleant for denne

 • Benny Iversen
 • Søren Brøgger stiller op som suppleant

Kandidater til posten tilknyttet Teknik og Service og 1 suppleant for denne

 • Poul Erik Tovgaard
 • Brian Böttcher

Når generalforsamlingen vælger vores afdelingsbestyrelsen, så har vi besluttet i vores love, at der skal vælges følgende:

 • 4 fra faggrupperne tilknyttet sektorområdet for Social og Sundhed
 • 3 fra faggrupperne tilknyttet sektorområdet for det Pædagogiske område
 • 1 fra faggrupperne tilknyttet sektorområdet fra Kost og Service
 • 1 fra faggrupperne tilknyttet sektorområdet fra Teknik og Service

Derudover indgår afdelingsformanden og de valgte faglige sekretærer i afdelingsbestyrelsen.