Ansatte i a-kassen i FOA Horsens

Se hvem der arbejder i FOA Horsens' a-kasse:


A-kasseleder    Barbara Egeblad

Fuldmægtig      Heidi Børgesen

Sagsbehandler Bettina Ringsmose

Sagsbehandler Dorit Sørensen  

Sagsbehandler Lisa Sørensen