Seniorklubben i FOA Holstebro

Er du medlem af FOAs Seniorklub

FOAs seniorklub er et tilbud til dig, som har forladt arbejdsmarkedet. Seniorklubben laver mange aktiviteter f.eks. foredrag, udflugter, julefrokost, banko, bowling m.v. Du har her mulighed for at møde gamle kolleger og fortsætte det faglige fællesskab.

FOA-medlemmer der er efterlønsmodtagere eller pensionister kan blive medlem af Seniorklubben. Klubben kan optage støttemedlemmer. Støttemedlemmet skal være ægtefælle eller samboende med et medlem af FOA Holstebro.

Kontingentet for 1 år er 150,- kr. for medlemmer af FOA Holstebro og 200,- kr. for støttemedlemmer.

Du kan indmelde dig i klubben:

  • ved at indbetale 150,- kr. på konto. nr. 5348 0360807 i Arbejdernes Landsbank med oplysning om navn og cpr.nr. eller
  • ved at møde op til et af arrangementerne og her indbetale 150,- kr.  (Se klubbens aktiviteter her: https://www.foa.dk/afdelinger/foa-holstebro/aktivitetskalender)

    Er du i tvivl, så kontakt kasserer Ulla Andersen på telefon 2943 7361