Teknik- og servicesektoren i FOA Holstebro

Teknik- og servicesektoren repræsenterer ca. 173 medlemmer, der primært er ansat på institutioner inden for skole, ældre, bibliotek og fritidsområdet i de 3 kommuner og regionen som afdelingen dækker.

Sektorens arbejdsopgaver:

• Alle faglige sager indenfor sektorens område
• De overenskomstspørgsmål, som vedrører sektoren
• Indhentning af specielle overenskomstkrav
• Faglige og organisatoriske tiltag indenfor sektorens område
• Områdets egne faglige uddannelser
• Informationsarbejde overfor medlemmerne