Sektorer i FOA Holstebro

FOA Holstebro er lokal afdeling for en lang række faggrupper fordelt under fire sektorer, alt afhængig af arbejdsområde. Formålet med denne struktur er at styrke den fagpolitiske udvikling, den fælles faglige identitet og samarbejdet inden for sektorerne.

Tilsammen er der 46 faggrupper hvoraf en del rummer flere stillingsbetegnelser.


Social-Sundhed Teknik-Service   Pædagogisk 
 » Social/sundhed  » Teknik/service » Pædagogisk