Afdelingens historie

9. april 2005 var FOA Fag og Arbejde i Holstebro en realitet

Husligt Arbejder Forbund og Dansk Kommunalarbejder Forbunds kongresser besluttede den 17. december 1992 at sammenlægge de 2 forbund fra 1. januar 1993 til Forbundet af Offentligt Ansatte (FOA).

På kongressen blev det vedtaget, at de 2 forbunds lokale afdelinger i perioden frem til forbundskongressen i oktober 1996 skulle finde en løsning på den lokale sammenlægning. HAF-Holstebro, HAF-Lemvig og DKA-Holstebro besluttede at indstille til generalforsamlingerne i de 3 afdelinger, at man skulle etablere en FOA-afdeling i Holstebro.

Den 18. marts 1995 blev der afholdt stiftende generalforsamling - og Forbundet af Offentligt Ansatte, Holstebro afdeling - var en realitet.

Forbundet af Offentligt Ansatte og Pædagogisk Medhjælperforbund besluttede den 25. januar 2005, at sammenlægge de 2 forbund til FOA - Fag og Arbejde.

Den 9. april 2005 blev der afholdt stiftende generalforsamling - og FOA - Fag og Arbejde, Holstebro - var en realitet.

Læs mere om FOAs historie her