Den lokale struktur

Generalforsamlingen er afdelingens øverste myndighed

Generalforsamlingen afholdes hvert andet år inden udgangen af 1. kvartal efter en lovbestemt dagsorden.

Der er her du som medlem har indflydelse på afdelingens økonomi, valg af bestyrelses- og afdelingsrepræsentanter samt beslutning omkring arbejdet i afdelingen.

Afdelingens love (pdf-fil)