Ansatte i A-kassen i FOA Holstebro

Kasper Rossau, a-kasseleder
Søs Overgaard, fuldmægtig
Allan Nielsen, sagsbehandler
Stine Emborg, sagsbehandler
                

Arbejdsfordeling i a-kassen

A-kassen har en arbejdsfordeling som betyder, at du som medlem har den samme sagsbehandler - uanset om du henvender dig om:

  • Udbetaling af dagpenge, dagpenge under ferie og orlov
  • Uddannelsesgodtgørelse
  • Aktiveringsydelse
  • Forsikringsskift
  • Efterløn
  • Udbetaling af voksen erhvervsuddannelsesstøtte (VEU)
  • Indmeldelse, overflytning eller udmeldelse