Afdelingsbestyrelsen i FOA Holstebro

Efter ordinær generalforsamling i 2018 ser bestyrelsen således ud

Carsten Haglund, afdelingsformand
Birgitte Nielsen, næstformand
Dorthe V. Larsen, faglig sekretær
Dorthe Pia Hansen, sektorformand Pædagogisk
Tanja Nielsen, sektorformand Social/sundhed
Annette Dietz, bestyrelsesmedlem
Helle Bøgh, bestyrelsesmedlem
Bettina Krohn Jensen, bestyrelsesmedlem
Finn Højland, udpeget fra Teknik/service
Joachim Birch, bestyrelsesmedlem
Annette Green, bestyrelsesmedlem
Helle Ørskov, bestyrelsesmedlem
Kate Thatt Dalgaard Jensen, tilforordnet Ungdomsnetværket
Signe Holgersen, tilforordnet Seniorklubben