Afdelingens formål - FOA Holstebro

  • At organisere kommunalt ansatte, andre offentligt ansatte samt ansatte med tilsvarende eller lignende arbejds- og servicefunktioner på det private arbejdsmarked.
  • At yde hjælp, støtte og service til det enkelte medlem.
  • At virke for medlemmernes fælles interesser.
  • At påvirke samfundsudviklingen fagligt, politisk, økonomisk, socialt, kulturelt og internationalt, herunder fremme ligestillingen til gavn for medlemmerne.
  • At fremme medlemmernes uddannelsesmæssige baggrund.
  • At skabe sunde og trygge arbejdspladser, herunder et bedre arbejdsmiljø.
  • At forbedre medlemmernes løn-, pensions- og ansættelsesforhold.

Senest redigeret den 11.07.2017 af Anne-Mette Røn Poulsen