Sommer- og vintertid

Hvad er reglerne for arbejdstid og betaling i forbindelse med skift til sommertid og vintertid?

Skift til sommertid – hvad med min arbejdstid?

Den sidste søndag i marts overgår vi til sommertid. Det vil sige, at kl. 02.00 bliver alle ure sat 1 time frem til kl. 03.00.

Det offentlige område (KL og DR):
Hvis du er på arbejde i nattjeneste på det tidspunkt, kan din arbejdsgiver pålægge dig at arbejde det sædvanlige antal timer, som var planlagt i din tjenesteplan.

Hvis din arbejdsgiver ikke pålægger dig at arbejde dit sædvanlige timetal i den pågældende nattevagt, kan arbejdsgiveren pålægge dig enten at afvikle timen på et andet tidspunkt i møde-/normperioden eller at afspadsere timen efter reglerne herom.

Det private område:
Hvis du er på arbejde på dette tidspunkt, ydes der betaling for den for den i øvrigt gældende fulde normale arbejdstid, hvor den effektive arbejdstid på grund af overgangen til sommertid bliver en time mindre. Denne time betales med sædvanlig betaling for timelønsarbejde.

Arbejdsmiljølovens hviletidsbestemmelser og den hertil knyttede bekendtgørelse får ikke konsekvenser i forbindelse med skift til sommertid.

           

Skift til vintertid – hvad med min arbejdstid?

Den sidste søndag i oktober overgår vi til vintertid. Det vil sige, at kl. 03.00 bliver alle ure sat 1 time tilbage til kl. 02.00.

Det offentlige område (KL og DR):
Hvis du er på natarbejde på det tidspunkt, kan ledelsen kræve at du effektivt skal være på arbejde 1 time længere, end din tjeneste ellers er sat til at vare. Det betyder med andre ord, at du afslutter din tjeneste til normal tid efter den ændrede tidsregning.

Den ekstra time har du krav på betaling for på 2 forskellige måder: enten ved pålagt overarbejde eller gennem omlægning af din normale ugentlige arbejdstid. Omlægning af din normale arbejdstid skal forstås på den måde, at du arbejder en time mindre, end du plejer på et andet tidspunkt.

Det private område:
Hvis du er på arbejde på det tidspunkt, ydes der normal betaling for samtlige effektive timer. Der ydes dog ikke overarbejdstillæg i de tilfælde, hvor arbejdstiden på grund af den ændrede tidsregning bliver en time længere end den normale arbejdstid.

Arbejdsmiljølovens hviletidsbestemmelser og den hertil knyttede bekendtgørelse får ikke konsekvenser i forbindelse med skift til vintertid.