Seniorordning for regionsansatte

For regionsansatte er det gældende, at seniorordningen bliver permanent for månedslønnede pensionsberettigede ansatte.

Ordningen betyder at du som udgangspunkt får tillægget udmøntet i løn. Ønsker du, at ordningen skal veksles til seniordage eller pension skal din arbejdsgiver have besked senest 1. oktober året før du ønsker det skal træde i kraft. Hvis du vælger seniordage betyder det at du året efter det kalenderår du er fyldt henholdsvis 58, 59 eller 60 år har ret til 2, 3 eller 4 seniordage.

  • FOA Holstebro anbefaler at du meddeler dit valg til arbejdsgiveren skriftligt
  • Som nyansat med ret til seniordage skal arbejdsgiver orienteres straks ved ansættelse
  • Timelønnede har ikke ret til seniordage