Seniordage - kommunalt ansatte

Seniordage - gældende for alle kommunalt ansatte

Seniordagene bliver permanente for månedslønnede pensionsberettigede ansatte, således at du fremadrettet har 2, 3 eller 4 seniordage fra det kalenderår hvor du fylder henholdsvis 58, 59 eller 60 år – (for visse grupper fra det kalenderår hvor de fylder 60, 61 eller 62 år). Disse dage kan veksles til løn eller pension hvis du ønsker det.

  • Arbejdsgiver skal have besked senest 1. oktober året før du ønsker det skal træde i kraft
  • FOA Holstebro anbefaler at du gør det skriftligt
  • Som nyansat med ret til seniordage skal arbejdsgiver orienteres straks ved ansættelse
  • Timelønnede har ikke ret til seniordage

Frit valg ordning – SOSU, legepladsansatte, dagplejere, dagplejepædagoger og pædagogiske konsulenter.

Frit valg ordningen er et tillæg gældende for månedslønnede pensionsberettigede ansatte som er nævnt ovenfor. Frit valg tillægget udbetales som løn. Hvis du ønsker at veksle tillægget til pensionsforbedring skal du give din arbejdsgiver besked herom.

  • Arbejdsgiver skal have besked om ændring senest 1. oktober året før valget skal træde i kraft.
  • Det er ikke længere muligt at veksle frit valg tillægget til seniordage som hidtil.

FOA – dage – SOSU, legepladsansatte, dagplejere, dagplejepædagoger og pædagogiske konsulenter.

Ansatte, der er månedslønnede og pensionsberettigede får ret til 2 supplerende seniordage fra det kalenderår de fylder 58 år – (for visse grupper fra de fylder 60 år) – undtaget er dog dagplejepædagoger der får 1 supplerende seniordag. Disse dage kan også veksles til løn eller pension. 

  • Dette skal arbejdsgiver have besked om senest 1. oktober året før valget skal træde i kraft.

» Særligt gældende for Pædagogmedhjælpere og Pædagogiske Assistenter