Frivilligt ned i tid? NEJ!

Vi har erfaret, at der er opstået en uhensigtsmæssig brug af spørgsmålet om frivilligt at gå ned i tid.

Vi vil hermed på det kraftigste fraråde jer medlemmer til frivilligt at sige ja til at gå ned i tid. Det kan være svært at sige nej når lederen kommer og spørger, men I er for jeres egen skyld nødt til at blive opsagt med jeres overenskomstmæssige varsel.

Når man frivilligt går ned i tid, betragtes det som om at man selv har sagt op, og derved selv har forringet sin ansættelse. Dette kan senere få konsekvenser rent a-kasse mæssigt hvis der kommer yderligere besparelser og man får brug for sin a-kasse.

Problemet kan også være, at I ikke kan leve af de timer I får tilbudt, og senere er nødt til at sige op.

Så lad være med at sige ja til at gå frivilligt ned i tid. Bed om en opsigelse med tilbud om genansættelse på et lavere timetal, derved forringer I umiddelbart ikke jeres muligheder for at få dagpenge.

VIGTIGT!
Kontakt altid faglig afdeling for at få en snak om lige netop din situation, hvis du skal opsiges.