Er du over 60 år og opsagt efter 2005

Er du blevet opsagt inden for de sidste 5 år, opfordres du til at henvende dig til os

EU-Domstolen har netop fastslået, at funktionærer over 60 år ikke kan nægtes fratrædelsesgodtgørelse med den begrundelse, at de kan modtage arbejdsmarkedspension.

Så kan du svare ja til nedenstående spørgsmål:

  • Er du blevet afskediget inden for de sidste 5 år?
  • Var du 60 år eller derover da du fratrådte?
  • Havde du været ansat i 12 år eller mere på samme arbejdsplads da du fratrådte?
  • Gik du ikke på pension i forbindelse med afskedigelsen?
  • Blev du nægtet fratrædelsesgodtgørelse?
Så opfordres du til at henvende dig til afdelingens opsigelsesteam, så vi kan vurdere sagen på ny.