Få faglig hjælp om løn og ansættelse

Som medlem af FOA Holstebro kan du få svar på alle dine faglige spørgsmål - bl.a. når det gælder:

 • Løn - lønsedler, lønindplacering og løntjek
 • Advarsler og opsigelser
 • Søgnehelligdage
 • Arbejdstidsaftaler
 • Aften- og nattillæg for sundhedspersonale
 • Opskoling
 • Kompetenceudvikling
 • Ferie
 • Barsel
 • Orlov
 • Arbejdsskader og sygdom
 • Seniordage og omsorgsdage

 Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os.