Kontingent i 2021 - FOA Holstebro

Hvad koster kontingentet pr. måned i 2021?

  A-kasse  Efterløn  Forbund  Afdeling     I alt 

Fuldtidsforsikrede
med efterløn 

 519,00  520,00   169,50 

234,00

 1.442,50
Fuldtidsforsikrede
uden efterlønsbidrag
 519,00    169,50   234,00   922,50 
Deltidsforsikrede
med efterlønsbidrag
 
 396,00  347,00  148,00  199,00  1.090,00
Deltidsforsikrede
uden efterlønsbidrag
 396,00    148,00  199,00  743,00


Pjece "Derfor skal du være medlem" (pdf-fil)

FRADRAG i 2021:

Fagforening:
Loftet for fradrag for fagforeningskontingenter er 6.000 kr. Det betyder, at du får fradrag for hele dit indbetalte fagforeningskontingent. Du skal selv indberette fradraget/kontingentet i rubrik 50 på forskudsopgørelsen, hvis du vil have det med fra årets start ellers indberettes det automatisk herfra sidst på året til SKAT.

A-kasse:
Der er ikke noget loft for kontingent til A-kasse og efterløn. Her skrives hele det indbetalte beløb i rubrik 52 på din forskudsopgørelse.