Kliniske opgaver i almen praksis

Kurset er målrettet social- og sundhedsassistenter, der gerne vil arbejde i almen praksis eller som allerede gør det

Info om arrangementet

Tid: til
Sted: SOSU Østjylland, Afdeling i Silkeborg, Høgevej 4, 8600 Silkeborg
Målgruppe: Social- og sundhedsassistenter der er Faglige medlemmer af FOA
Pris: 700,- kr. som dækker obligatorisk materiale

SOSU Østjylland tilbyder i efteråret 2021 sammen med FOA, et kompetenceudviklingskursus i „Kliniske opgaver i almen praksis“.

Mål for kurset

 • kende almen praksis, eget kompetencefelt og egen rolle i almen praksis og kan på baggrund heraf udføre delegerede undersøgelser og behandlinger
 • har viden om og kan tage de i almen praksis mest anvendte blodprøver og har i tilknytning hertil viden om hyppigst anvendte prøveglas, håndtering,
  opbevaring og transport af blodprøver kender de gængse hjælpemidler samt lovgivningen på området
 • kender ligeledes de almindeligste kliniske komplikationer ved venøse blodprøver og kan handle adækvat herpå
 • kan udføre eller assistere ved EKG undersøgelser og kender klinisk praksis for påsætning af elektroder, fejlkilder og indikation for at tage EKG‘et om
 • har grundlæggende viden om lungefunktionsmåling og kan udføre spiometri
 • kan observere for virkning og bivirkning af luftvejsudvidende medicin og kan handle adækvat herpå
 • kan udføre de almindeligste vaccinationer i almen praksis og kender virkning og bivirkning af de almindeligste vaccinationer og kan observere
  herfor samt handle herpå

 

Uddannelsesstart
Hold 1: Opstart torsdag uge 39 2021 - kl. 16.20-20.30
30/9, 7/10, 14/10, 28/10, 4/11, 11/11, 17-18/11. 24-25/11, Afsluttes den 25. november 2021.

Tilmeldingsfrist:
30. august 2021

Sted
Undervisningen foregår på SOSU Østjylland, Afdeling i Silkeborg, Høgevej 4, 8600 Silkeborg

Kurset er gratis for deltagere, der tilhører amu-målgruppen, dvs. uddannelse til og med faglært niveau.

Der er en egenbetaling på kr. 700 som dækker obligatoriske materiale og aftenundervisning.

FOA- afdelingerne er vært ved en let forplejning.

Hvem kan deltage?
For at deltage skal du være medlem af én af følgende FOA-afdelinger:
FOA Holstebro, FOA Herning, FOA Silkeborg-Skanderborg, FOA Skive, FOA Viborg, FOA Randers eller FOA Aarhus.

Tilmelding til kurset
Skal ske via kursuskoordinator Anne Katrine Valeur pr. telefon 8720 6117 mail: akv@sosuoj.dk. HUSK at oplyse FOA medlemsnummer, cpr.nr. samt mailadresse.
Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte Anne Katrine Valeur.

Se kursusbeskrivelse som pdf-fil