Generalforsamling i Teknik- og servicesektoren

Teknik- og servicesektoren holder ordinær generalforsamling

Info om arrangementet

Tid: til
Sted: FOA Holstebro, Magnus Kjærs Gade 6-8, 7500 Holstebro
Målgruppe: Faglige medlemmer af Teknik- og servicesektoren, FOA Holstebro

Der er spisning fra kl. 18.00 - 19.00. Tilmelding hertil skal ske senest den 4. november via dette link

 

Dagsorden

 1. Velkomst
      
 2. Godkendelse af forretningsorden
  Valg af referent
  Valg af dirigent 
  Valg af stemmeudvalg
          
 3. Godkendelse af dagsorden
             
 4. Bestyrelsens beretning v/formanden. Kan hentes 14 dage før.
            
 5. Fremlæggelse af sektorens regnskab til orientering.               
 6.                     
 7. Valg til bestyrelsen for 2 år. På valg er:
  a) teknisk serviceleder Freddy Kristensen
  b) teknisk servicemedarbejder Martin Sønderby Domino
  c) teknisk serviceleder Michael Lisbygd
  d) teknisk serviceleder Flemming Petersen
  e) teknisk serviceleder Finn Uhrlund
  f) teknisk serviceleder Ole Povl Borg Villadsen
                      
 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen for 2 år. På valg er:
  a) 1. suppleant
  b) 2. suppleant
                    
 9. Valg af 1 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleanter til afdelingsbestyrelsen – for 2 år. På valg er:
  a) bestyrelsesmedlem Flemming Petersen   
  b) suppleant til afdelingsbestyrelsen - indtrådt i bestyrelsen
             
 10. Afslutning.

              

Der ydes ikke kørselsgodtgørelse eller daglønstab.
   

 Åbn dagsordenen som pdf-fil