Generalforsamling Social- og sundhedsassistenternes Faggruppeklub

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Social- og sundhedsassistenternes Faggruppeklub

Info om arrangementet

Kursusnummer: 9700-21-18-02
Tid: til
Sted: FOA Holstebro, Magnus Kjærs Gade 6, Holstebro
Målgruppe: Social- og sundhedsassistenter og plejehjemsassistenter der er faglige medlemmer af FOA Holstebro
Ledige pladser 58
Tilmeldingsfrist: Tilmeldingsfristen er udløbet

Hvis du ikke kan tilmelde dig via ovenstående link, kan du klikke her 

 1. Valg af dirigent
    
 2. Godkendelse af forretningsorden
            
 3. Godkendelse af dagsorden
                  
 4. Bestyrelsens beretning
               
 5. Regnskab
                
 6. Indkomne forslag (forslag skal være formanden i hænde, senest 8 dage før generalforsamlingen)
              
 7. Valg til bestyrelsen   
  På valg er:
  a) Helle Birk
  b) Janne Rasmussen
  c) Karin Møller Nielsen
  d) Kirsten Jakobsen
  e) Dorthe Thorup
  f) Inge- Lise Troelsen
  g) Anne-Dorthe Schou
  h) Lene Birk Laursen
  i) Lisbeth Damtoft Madsen
  j) Stephanie Wegener
  k) Henriette Christiansen
  l) Annette Green
                       
 8. Eventuelt

 

Kom og nyd fællesskabet med faglige kollegaer.

Tanja Nielsen fra social- og sundhedssektoren vil også være til stede, så der kan blive en faglig debat om aktuelle emner.

Mød op denne aften og gør din indflydelse gældende.

Klubben er vært ved et let traktement. 

Find dagsorden som pdf