Generalforsamling i Social- og sundhedssektor

Social- og sundhedssektor holder ordinær generalforsamling

Info om arrangementet

Tid: til
Sted: Musikteatret Holstebro, Den Røde Plads 16, Holstebro
Målgruppe: Faglige medlemmer af FOA Holstebro

Efter sektorgeneralforsamlingen er der fælles spisning for alle, efterfulgt af generalforsamling i Afdelingen. 
Spisning fra kl. 18.30 - 19.30. Tilmelding til spisning skal ske senest den 5. oktober kl. 18.30 via dette link

 

Alle medlemmer bedes indskrive sig ved indgangen. Husk at medbringe dit medlemskort. Stemmesedler udleveres i forbindelse med indskrivningen.

Dagsorden

 1. Velkomst
      
 2. Godkendelse af forretningsorden
  Valg af referent
  Valg af dirigent 
  Valg af stemmeudvalg
          
 3. Godkendelse af dagsorden
             
 4. Bestyrelsens beretning v/formanden. Kan hentes 14 dage før.
            
 5. Fremlæggelse af sektorens regnskab til orientering.
            
 6. Indkomne forslag. Forslag skal være afdelingen i hænde 4 uger før
                
 7. Drøftelse af forslag om nedlæggelse af posten som sektornæstformand
               
 8. Valg af sektorformand for 4 år. På valg er Tanja Nielsen
  Forslag til valg af valgte ansatte skal være afdelingen i hænde senest 4 uger før
              
 9. Valg til bestyrelsen for 2 år. På valg er:
  social- og sundhedsass. Anette Green
  social- og sundhedsass. Stefanie Wegener
  Social- og sundhedshjælper Erna Dahl
  Social- og sundhedsass. Helle Birk Hansen
  Social- og sundhedsass. Henriette Christiansen
  Social- og sundhedsass. Helle Ørskov
  Social- og sundhedsass. Rikke Møller
  Social- og sundhedsassistent Lisbeth Jørgensen Poulsen
  Social- og sundhedsass. Lisbeth D. Madsen
  Social- og sundhedsass. Karina Bergholt Jørgensen
          
 10. Valg af 3 suppleanter for 2 år. På valg er:
  1. suppleant – indtrådt i bestyrelsen
  2. suppleant – indtrådt i bestyrelsen
  3. suppleant Majbrit Drejer Andreasen
          
 11. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 3 suppleanter til afdelingsbestyrelsen – for 2 år. På valg er:
  a) bestyrelsesmedlem Joachim Birch
  b) bestyrelsesmedlem Annette Gren
  c) bestyrelsesmedlem Helle Ørskov
  d) 1. suppleant til bestyrelsen Helle Birk Hansen
  e) 2. suppleant til bestyrelsen Rikke Pernille Møller
  f) 3. suppleant til bestyrelsen - posten er ledig
           
 12. Valg af elev-repræsentant. 
         
 13. Afslutning.

              

Der ydes ikke kørselsgodtgørelse eller daglønstab.
   

 Find materialet til generalforsamlingen her (pdf)