Generalforsamling i Pædagogisk Sektor

Pædagogisk sektor holder ordinær generalforsamling

Info om arrangementet

Tid: til
Sted: Musikteatret Holstebro, Den Røde Plads 16, Holstebro
Målgruppe: Faglige medlemmer af FOA Holstebro

Efter sektorgeneralforsamlingen er der fælles spisning for alle, efterfulgt af generalforsamling i Afdelingen. 
Spisning fra kl. 18.30 - 19.30. Tilmelding til spisning skal ske senest den 5. oktober kl. 18.30 via dette link

 

Alle medlemmer bedes indskrive sig ved indgangen. Husk at medbringe dit medlemskort. Stemmesedler udleveres i forbindelse med indskrivningen.

Dagsorden

 1. Velkomst
      
 2. Godkendelse af forretningsorden
  Valg af referent
  Valg af dirigent 
  Valg af stemmetællere
          
 3. Godkendelse af dagsorden
             
 4. Bestyrelsens beretning v/formanden. Kan hentes 14 dage før.
            
 5. Indkomne forslag. Forslag skal være afdelingen i hænde 4 uger før
                
 6. Valg af sektorformand for 4 år. På valg er Dorthe Pia Hansen
  Forslag til valg af valgte ansatte skal være afdelingen i hænde senest 4 uger før
              
 7. Valg af bestyrelse - for 2 år. På valg er:
  a) pædagogisk assistent Annette Dietz
  b) dagplejer Jeanette Rosenby Knak
  c) dagplejer Helle Mondrup
  d) dagplejer Helle Bøgh
  e) pædagogisk assistent Lisbeth Madsen
  f) pædagogisk assistent Dorthe Smedegaard
  g) dagplejer Bettina Krohn Jensen
  h) dagplejer Ann-Louise Åsberg Kjærgaard
             
 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen - for 2 år. På valg er:
  a) 1. suppleant, pædagogisk assistent Kurt Schougaard Sørensen
  b) 2. suppleant, dagplejer Susanne M. Lauritsen 
           
 9. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 3 suppleanter til afdelingsbestyrelsen – for 2 år. På valg er:
  a) bestyrelsesmedlem Annette Dietz
  b) bestyrelsesmedlem Helle Bøgh
  c) bestyrelsesmedlem Bettina Krohn Jensen
  d) 1. suppleant til bestyrelsen Anette Nederby Friis
  e) 2. suppleant til bestyrelsen Kurt Schougaard Sørensen
  f) 3. suppleant til bestyrelsen Dorthe Smedegaard
                
 10. Afslutning

     

Der ydes ikke kørselsgodtgørelse eller daglønstab.
   

 Find materiale til generalforsamlingen her (pdf-fil)