Afdelingsgeneralforsamling 2021

FOA Holstebro holder ordinær generalforsamling

Info om arrangementet

Tid: til
Sted: Musikteatret Holstebro, Den Røde Plads 16, Holstebro
Målgruppe: Faglige medlemmer af FOA Holstebro

Forud for generalforsamlingen er der sektorgeneralforsamlinger, efterfulgt af fælles spisning for alle.  Spisning fra kl. 18.30 - 19.30. Tilmelding til spisning skal ske senest den 5. oktober kl. 18.30 via dette link

 

Alle medlemmer bedes indskrive sig ved indgangen. Husk at medbringe dit medlemskort. Stemmesedler udleveres i forbindelse med indskrivningen.

Dagsorden

 1. Godkendelse af forretningsorden. 
    
 2. Valg af dirigenter. 
    
 3. Godkendelse af dagsorden. 
    
 4. Valg af stemmetællere, herunder formand for stemmeudvalget. 
    
 5. Bestyrelsens beretning. Beretningen kan afhentes i afdelingen 14 dage før. 
     
 6. Forelæggelse af det reviderede regnskab. Regnskabet kan afhentes i afdelingen 14 dage før. 
    
 7. Indkomne forslag. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal skriftligt være afdelingen i hænde senest 4 uger før. 
  Indkomne forslag kan ses her efter fristens udløb
    
 8. Valg af afdelingsformand for 4 år. På valg er Carsten Haglund *
                    
 9. Pkt. 9 gennemføres såfremt forslag nr. 1 godkendes
  Valg af næstformand for 4 år. På valg er Birgitte Madsen *
                  
 10. Valg af faglig sekretær for 4 år. På valg er Dorthe Larsen *
                     
 11. Valg af bilagskontrollant for 2 år. På valg er Ellen Margrethe Nielsen
              
 12. Valg af bilagskontrollant for 2 år. På valg er Rikke Pernille Møller
         
 13. Valg af suppleant for bilagskontrollant for 2 år. På valg er Lissi Bertelsen
    
 14. Valg af 2 fanebærere for 2 år. På valg er:
  – Bettina Krohn Jensen
  – Rikke Pernille Møller 
          
 15. Afslutning
    

* Forslag til valg af valgte ansatte skal være afdelingen i hænde senest 4 uger før.

Der ydes ikke kørselsgodtgørelse eller daglønstab.
   

 Åbn dagsordenen samt forslag som pdf-fil