FOA herning: Mænd og kvinder går på en sti bag højt græs - væk fra en bred å
Seniorklubben på udflugt 2016
Foto: Markmøller

Seniorklubben i FOA Herning

Seniorklubben i FOA Herning er for samtlige pensionister og efterlønnere uanset alder. Alle førtidspensionister er også velkomne*
I øjeblikket er alle arrangementer aflyst på grund af Sundhedsmyndighedernes forsamlingsforbud. Hvis forsamlingsforbuddet er lempet igen til marts måned 2021, åbner Seniorklubben op igen den 15. marts 2021. Generalforsamlingen er udskudt til den 27. september 2021.

FOA Hernings Seniorklub mødes ca. hver anden mandag kl. 14.00 i FOA Herning, Gormsvej 5, 7400 Herning (salen i kælderen). Bestyrelsen sørger for spændende arrangementer og udflugter på disse mandage. Du kan se Seniorklubbens arrangementer i den seneste udgave af Det lille FOA Blad, som udkommer i begyndelsen af marts/juni/september/december måned.

Det er også muligt at deltage i nogle af FOA Hernings arrangementer, der er slået op på aktivitetskalenderen, og som ikke vedrører Seniorklubben. Er du faglig medlem af FOA, kan du deltage i de arrangementer, hvor du passer på målgruppen. Til nogle arrangementer kan du invitere en ledsager med, hvilket vil fremgå af arrangementsbeskrivelsen. Ledsageren skal tilmeldes på telefon i FOA Herning og betale kr. 150,- for sin deltagelse. 

Bestyrelsen består af følgende:

Formand Bodil Markmøller  mobil: 2331 1221
Næstformand Egon Jensen mobil: 6168 8542
Sekretær Judith Jensen mobil: 2945 1975
Medlem Gitte Nedergaard  mobil: 9712 6501
Medlem Jill Libner mobil: 2229 5342
Suppleant Desiree Jessen  mobil: 2683 3941
Suppleant Kis Andersen mobil: 6041 9414

Seniorklubbens bestyrelse  

Her ser du bestyrelsen. Fra venstre: Bodil, Kis, Judith, Egon , Jill, Gtte og Desiree.

         

*Medlem af seniorklubben: Alle FOA-medlemmer som er pensionister, efterlønnere eller førtidspensionister (uanset alder) kan være med i Seniorklubben. Når du bliver efterlønner eller pensionist er det vigtigt, at du forbliver faglig medlem. Hvis du først melder dig ud, kan du ikke melde dig ind igen, og kan altså heller ikke blive medlem af seniorklubben.

Det koster kr. 150,- om året at være med i Seniorklubben + dit kontingent i FOA Herning. Derudover har udflugterne også en pris.

  • Folkepensionister har et månedligt kontingent til FOA Herning på kr. 20,50, der opkræves som kr. 246,- hvert år i januar måned
  • Førtidspensionister har et månedligt kontingent til FOA Herning på kr. 29,50 der opkræves som kr. 354,- hvert år i januar måned. (Det er inklusiv gruppelivsforsikring).

Som medlem af Seniorklubben kan du invitere en ledsager med som medlem af Seniorklubben. Ledsageren betaler også kr. 150,- om året, plus udflugter. Hvis du ønsker at invitere din ledsager med til FOA Hernings arrangementer udenfor seniorklubben, skal ledsageren betale kr. 150,- til de arrangementer, som er åbne for ledsagere. Tag en snak med formanden af Seniorklubben om, hvordan du får en ledsager med. 

 

Senest redigeret den 02.02.2021